Elementz school voor bewustwording en heling

Opleiding in heling en transformatie mediumschap