Op deze pagina zul je vinden:

Privacybeleid

Juridische overeenkomsten
We respecteren uw privacy en doen er alles aan om deze te beschermen door ons te houden aan dit privacybeleid (“Beleid”). Dit beleid beschrijft de soorten informatie die we van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken (“Persoonlijke informatie”) op de website Divineconnection.nl (“Website” of “Service”) en alle gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk, “ Services”) en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en vrijgeven van die persoonlijke informatie. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u deze kunt openen en bijwerken. Dit Beleid is een juridisch bindende overeenkomst tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en DivineConnection (“DivineConnection”, “wij”, “ons” of “onze”). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om een ​​dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen “Gebruiker”, “u” of “uw” zullen verwijzen naar aan een dergelijke entiteit. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze overeenkomst, mag u deze overeenkomst niet accepteren en mag u de Website en Services niet openen en gebruiken. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten, erkent u dat u de voorwaarden van dit Beleid hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op personen die we niet in dienst hebben of beheren.

Collectie van persoonlijke informatie

U kunt de Website en Diensten openen en gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent of informatie te onthullen waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifieke, identificeerbare persoon. Als u echter gebruik wilt maken van enkele van de functies die op de Website worden aangeboden, kan u worden gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres). We ontvangen en bewaren alle informatie die u ons bewust verstrekt wanneer u een account aanmaakt, een aankoop doet of formulieren op de Website invult. Indien nodig kan deze informatie het volgende omvatten: Accountgegevens (zoals gebruikersnaam, unieke gebruikers-ID, wachtwoord, enz.) Contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, enz.) Basis persoonlijke informatie (zoals naam, land van verblijf, enz.) Betalingsinformatie (zoals creditcardgegevens, bankgegevens, enz.) Alle andere materialen die u vrijwillig aan ons indient (zoals artikelen, afbeeldingen, feedback, enz.) Een deel van de informatie die we verzamelen, komt rechtstreeks van u via de Website en Services. We kunnen echter ook persoonlijke informatie over u verzamelen uit andere bronnen, zoals openbare databases, sociale-mediaplatforms, externe gegevensproviders en onze gezamenlijke marketingpartners. Persoonlijke informatie die we uit andere bronnen verzamelen, kan demografische informatie bevatten, zoals leeftijd en geslacht, apparaatinformatie, zoals IP-adressen, locatie, zoals stad en staat, en online gedragsgegevens, zoals informatie over uw gebruik van sociale-mediawebsites, paginaweergave-informatie en zoekresultaten en links. U kunt ervoor kiezen om ons uw persoonlijke informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies op de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Privacy voor kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, dient u geen persoonlijke informatie in te dienen via de website en services. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt via de website en services, neem dan contact met ons op om te verzoeken dat we de persoonlijke informatie van dat kind uit onze services verwijderen. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en om dit beleid te helpen afdwingen door hun kinderen op te dragen nooit persoonlijke informatie te verstrekken via de website en diensten zonder hun toestemming. We vragen ook dat alle ouders en wettelijke voogden die toezicht houden op de zorg voor kinderen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun kinderen de instructie krijgen om nooit persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ze online zijn zonder hun toestemming.

USE AND PROCESSING OF COLLECTED INFORMATION

Wij treden op als gegevensbeheerder en gegevensverwerker in termen van van de AVG bij het verwerken van persoonlijke informatie, tenzij we een gegevensverwerkingsovereenkomst met u hebben gesloten, in welk geval u de gegevensbeheerder zou zijn en wij de gegevensverwerker.

Onze rol kan ook verschillen, afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot persoonlijke informatie. We handelen in de hoedanigheid van gegevensbeheerder wanneer we u vragen om uw persoonlijke informatie in te dienen die nodig is om uw toegang tot en gebruik van de website en services te garanderen. In dergelijke gevallen zijn we een gegevensbeheerder omdat we het doel en de middelen voor de verwerking van persoonlijke informatie bepalen en we voldoen aan de verplichtingen van de gegevensbeheerders zoals uiteengezet in de AVG.

Wij treden op in de hoedanigheid van gegevensverwerker in situaties waarin u persoonlijke informatie verstrekt via de website en diensten. Wij bezitten, controleren of nemen geen beslissingen over de ingediende persoonlijke informatie, en dergelijke persoonlijke informatie wordt alleen verwerkt in overeenstemming met uw instructies. In dergelijke gevallen fungeert de Gebruiker die Persoonsgegevens verstrekt als een gegevensbeheerder in termen van de AVG.

Om de Website en Diensten voor u beschikbaar te stellen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, is het mogelijk dat we bepaalde Persoonlijke Informatie moeten verzamelen en gebruiken. Als u de door ons gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Alle informatie die we van u verzamelen, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Gebruikersaccounts aanmaken en beheren
 • Voldoen aan en bestellingen beheren
 • Producten of diensten leveren
 • Administratieve informatie verzenden
 • Marketing- en promotieberichten verzenden
 • Product- en service-updates verzenden
 • Reageren op vragen en ondersteuning bieden
 • Gebruikersfeedback vragen
 • Gebruikerservaring verbeteren
 • Post cu getuigenissen van stomer
 • Lever gerichte advertenties
 • Prijstrekkingen en wedstrijden beheren
 • Algemene voorwaarden en beleidsregels afdwingen
 • Beschermen tegen misbruik en kwaadwillende gebruikers
 • Reageer op juridische verzoeken en voorkom schade
 • De website en services uitvoeren en beheren

De verwerking van uw persoonlijke informatie hangt af van hoe u omgaat met de website en diensten, waar u zich in de wereld bevindt en of een van de volgende situaties van toepassing is: (i) u hebt uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing, wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de California Consumer Privacy Act of de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) het verstrekken van informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen bent; (iv) verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag bij ons berust; (v) verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. We kunnen ook sommige van uw persoonlijke informatie combineren of samenvoegen om u beter van dienst te kunnen zijn en onze Website en Diensten doorzoeken en bijwerken.

We vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen zoals gedefinieerd in de AVG waarop we uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken:

 • Toestemming van de gebruiker
 • Uitvoering van een contract

Houd er rekening mee dat we volgens sommige wetgevingen toestemming kunnen krijgen om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking door u af te melden, zonder dat u hoeft te vertrouwen op toestemming of een van de andere rechtsgronden hierboven. In ieder geval, we zullen graag de specifieke wettelijke basis verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonlijke informatie een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

Verwerking van betalingen

In het geval van Diensten waarvoor betaling vereist is, moet u mogelijk uw creditcardgegevens of andere betaalrekeninggegevens, die uitsluitend worden gebruikt voor het verwerken van betalingen. We gebruiken externe betalingsverwerkers (“Betalingsverwerkers”) om ons te helpen bij het veilig verwerken van uw betalingsgegevens.

Betalingsprocessors voldoen aan de nieuwste beveiligingsnormen zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. Gevoelige en persoonlijke gegevensuitwisseling vindt plaats via een SSL-beveiligd communicatiekanaal en is versleuteld en beschermd met digitale handtekeningen, en de Website en Diensten voldoen ook aan strikte kwetsbaarheidsnormen om een ​​zo veilig mogelijke omgeving voor Gebruikers te creëren. We delen betalingsgegevens alleen met de betalingsverwerkers voor zover dit nodig is voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het afhandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.

Houd er rekening mee dat de betalingsverwerkers bepaalde persoonlijke informatie van u kunnen verzamelen, waardoor ze deze kunnen verwerken uw betalingen (bijv. uw e-mailadres, adres, creditcardgegevens en bankrekeningnummer) en alle stappen in het betalingsproces via hun systemen afhandelen, inclusief gegevensverzameling en gegevensverwerking. Waar nodig voor het verwerken van toekomstige of terugkerende betalingen en met uw voorafgaande toestemming, worden uw financiële gegevens in versleutelde vorm opgeslagen op beveiligde servers van onze betalingsverwerkers. Het gebruik van uw persoonlijke informatie door de betalingsverwerkers wordt beheerst door hun respectieve privacybeleid, dat al dan niet privacybeschermingen bevat die even beschermend zijn als dit beleid. We raden u aan hun respectieve privacybeleid te lezen.

Informatie beheren

U kunt bepaalde persoonlijke informatie die we over u hebben verwijderen. De persoonlijke informatie die u kunt verwijderen, kan veranderen als de website en services veranderen. Wanneer u persoonlijke informatie verwijdert, kunnen we echter een kopie van de niet-herziene persoonlijke informatie in onze administratie bewaren voor de duur die nodig is om te voldoen aan onze verplichtingen jegens onze gelieerde ondernemingen en partners, en voor de hieronder beschreven doeleinden. Als u uw persoonlijke gegevens wilt verwijderen of uw account permanent wilt verwijderen, kunt u dit doen op de instellingenpagina van uw account op de website of door simpelweg contact met ons op te nemen.

Vrijgeven van informatie

Afhankelijk van de gevraagde Services of indien nodig om een ​​transactie te voltooien of om een ​​door u gevraagde Service te verlenen, kunnen we uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, gecontracteerde bedrijven en serviceproviders (gezamenlijk “Serviceproviders”) waarop we vertrouwen om te helpen bij de werking van de Website en Services die voor u beschikbaar zijn en wiens privacy beleid consistent zijn met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot persoonlijke informatie. We zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden en zullen geen informatie delen met niet-gelieerde derden.

Serviceproviders zijn niet gemachtigd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dit nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Serviceproviders krijgen de informatie die ze alleen nodig hebben om hun toegewezen functies uit te voeren, en we geven hen geen toestemming om de verstrekte informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing- of andere doeleinden.

We kunnen ook alle persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen vrijgeven indien vereist of toegestaan ​​door wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of soortgelijke juridische procedure, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Bewaren van informatie

We bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zolang uw gebruikersaccount actief blijft, om onze overeenkomsten af te dwingen, geschillen op te lossen en tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

We kunnen alle geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van of waarin uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier die u persoonlijk zou kunnen identificeren. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Overdracht van informatie

Afhankelijk van uw locatie kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat uw gegevens worden overgedragen en opgeslagen in een ander land dan het uwe. Dit geldt echter niet voor landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer informatie vinden door de relevante secties van dit Beleid te raadplegen of door contact met ons op te nemen met behulp van de informatie in het contactgedeelte.

GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN ONDER DE AVG

CALIFORNI PRIVACYRECHTEN

Consumenten die in Californië wonen, krijgen bepaalde aanvullende rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie onder de California Consumer Privacy Act (“CCPA”). Als u in Californië woont, is deze sectie op u van toepassing.

In aanvulling op de rechten zoals uitgelegd in dit Beleid, hebben inwoners van Californië die persoonlijke informatie verstrekken zoals gedefinieerd in het statuut voor het verkrijgen van Services voor persoonlijk, familie- of huishoudelijk gebruik het recht om een ​​keer per kalenderjaar bij ons te vragen en te verkrijgen jaar, informatie over de categorieën en specifieke persoonlijke informatie die we hebben verzameld en bekendgemaakt.

Bovendien hebben inwoners van Californië het recht om te verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke informatie of om af te zien van de verkoop van hun persoonlijke informatie, waaronder verkoop, bekendmaking of overdracht van persoonlijke informatie aan een ander bedrijf of een derde partij voor geldelijke of andere waardevolle overweging. Neem hiervoor gewoon contact met ons op. We zullen u niet discrimineren als u uw rechten onder de CCPA uitoefent.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (“ EER”), hebt u bepaalde gegevensbeschermingsrechten, en we streven ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonlijke informatie te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken. Als u op de hoogte wilt worden gehouden van welke persoonlijke informatie we over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, neem dan contact met ons op. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

(i) U hebt het recht om uw toestemming in te trekken als u eerder uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie toestemming is, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

(ii) U hebt het recht om te weten te komen of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie te verkrijgen van uw persoonlijke gegevens die worden verwerkt.

(iii) U hebt het recht om de juistheid van uw informatie te controleren en vragen om te worden bijgewerkt of gecorrigeerd. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de persoonlijke informatie in te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.

(iv) U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere wettelijke basis dan toestemming. Wanneer persoonlijke informatie wordt verwerkt voor het algemeen belang, bij de uitoefening van een officieel gezag dat aan ons is toevertrouwd, of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een grond op te geven die verband houdt met uw specifieke situatie om te rechtvaardigen het bezwaar. U dient zich er echter van bewust te zijn dat indien uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, u op elk moment bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te weten te komen of we persoonlijke informatie verwerken voor direct-marketingdoeleinden, kunt u de relevante secties van dit beleid raadplegen.

(v) U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken. Deze omstandigheden omvatten: de juistheid van uw persoonlijke informatie wordt door u betwist en we moeten de juistheid ervan verifiëren; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen van uw Persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; we hebben uw persoonlijke informatie niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar u hebt deze nodig om uw juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden voorrang hebben op uw legitieme gronden. Wanneer de verwerking is beperkt, zal dergelijke persoonlijke informatie dienovereenkomstig worden gemarkeerd en, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke , of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang.

(vi) U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonlijke informatie van ons te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten: de persoonlijke informatie is niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor deze is verzameld of anderszins is verwerkt; u trekt uw toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking in; u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op gegevenswissing, bijvoorbeeld wanneer verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

(vii) U hebt het recht om uw persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze zonder enige belemmering van ons, op voorwaarde dat een dergelijke verzending geen nadelige invloed heeft op de rechten eneedoms van anderen.

(viii) Jij het recht hebben om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie. Als u niet tevreden bent met de uitkomst van uw klacht rechtstreeks bij ons, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw persoonlijke informatie geautomatiseerd wordt verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt, of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Verzoeken om uw rechten uit te oefenen kunnen aan ons worden gericht via de contactgegevens in dit document. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten waarmee wij kunnen verifiëren dat u de persoon bent die u beweert te zijn of dat u de gemachtigde vertegenwoordiger van deze persoon bent. Als we uw verzoek van een gemachtigde vertegenwoordiger ontvangen, kunnen wij om bewijs vragen dat u een dergelijke gemachtigde vertegenwoordiger een volmacht heeft gegeven of dat de gemachtigde vertegenwoordiger anderszins geldige schriftelijke bevoegdheid heeft om namens u verzoeken in te dienen.

U moet voldoende details verstrekken zodat wij het verzoek goed kunnen begrijpen en kunnen reageren ernaar toe. We kunnen niet reageren op uw verzoek of u persoonlijke informatie verstrekken, tenzij we eerst uw identiteit of bevoegdheid om een ​​dergelijk verzoek in te dienen verifiëren en bevestigen dat de persoonlijke informatie op u betrekking heeft.

Cookies

Onze website en services gebruiken “cookies” om uw online ervaring. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te bezorgen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u de functies van de Website en Diensten niet volledig kunt ervaren. Mogelijk vindt u meer informatie over cookies en hoe ze werken in deze handleiding.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor beveiliging en personalisatie, om de Website te beheren en Diensten, en voor statistische doeleinden. Houd er rekening mee dat u cookies kunt accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren standaard automatisch cookies, maar u kunt desgewenst uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren.

Gegevensanalyse

Onze website en services kunnen analysetools van derden gebruiken die cookies, webbakens of andere vergelijkbare technologieën voor het verzamelen van informatie gebruiken om standaardinformatie over internetactiviteit en -gebruik te verzamelen. De verzamelde informatie wordt gebruikt om statistische rapporten over gebruikersactiviteit samen te stellen, zoals hoe vaak gebruikers onze website en services bezoeken, welke pagina’s ze bezoeken en hoe lang, enz. We gebruiken de informatie die is verkregen uit deze analysetools om de prestaties te controleren en onze diensten te verbeteren. Website en diensten.

Niet volgen signalen

Sommige browsers bevatten een Do Not Track-functie die aangeeft aan websites die u bezoekt dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Tracking is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online service gebruiken of bezoeken terwijl ze zich in de loop van de tijd over verschillende websites bewegen. Hoe browsers het Do Not Track-signaal communiceren is nog niet uniform. Als gevolg hiervan zijn de Website en Diensten nog niet ingesteld om door uw browser gecommuniceerde Do Not Track-signalen te interpreteren of erop te reageren. Toch beperken we, zoals in meer detail beschreven in dit Beleid, ons gebruik en verzamelen van uw Persoonlijke Informatie.

Advertenties

We kunnen bepaalde externe bedrijven toestaan om ons te helpen advertenties aan te passen waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor Gebruikers en om andere gegevens over gebruikersactiviteiten op de Website te verzamelen en te gebruiken. Deze bedrijven kunnen advertenties weergeven die cookies kunnen plaatsen en anderszins het gebruikersgedrag kunnen volgen.

Email Marketing

We bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich vrijwillig kunt abonneren op elk tijd. We doen er alles aan om uw e-mailadres vertrouwelijk te houden en zullen uw e-mailadres niet aan derden bekendmaken, behalve zoals toegestaan in het gedeelte over het gebruik en de verwerking van informatie. We zullen de informatie die via e-mail wordt verzonden, bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In overeenstemming met de CAN-SPAM-wet, zullen alle e-mails die door ons worden verzonden duidelijk aangeven van wie de e-mail afkomstig is en duidelijke informatie geven over hoe u contact kunt opnemen met de afzender. U kunt ervoor kiezen om onze nieuwsbrief of marketing-e-mails niet meer te ontvangen door de uitschrijfinstructies in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen. U blijft echter essentiële transactie-e-mails ontvangen.

Gelieerde links

We kunnen gelieerde marketing doen en gelieerde links op de website en services hebben om u gerelateerde of aanvullende producten en services te kunnen aanbieden. Als u op een aangesloten link klikt, wordt er een cookie in uw browser geplaatst om eventuele verkopen voor commissiedoeleinden bij te houden.

Links naar andere bronnen

De Website en Diensten bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derde partijen. We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u de Website en Services verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke bron die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

We beveiligen informatie die u op computerservers verstrekt op een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaring. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie in onze controle en bewaring. Gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk kan echter niet worden gegarandeerd.

Daarom, hoewel we ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen zijn van internet die buiten onze controle liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en de Website en Diensten worden uitgewisseld, kunnen niet worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen tijdens het transport worden bekeken of gewijzigd door een derde partij, ondanks alle inspanningen.

Aangezien de beveiliging van persoonlijke informatie gedeeltelijk afhangt van de beveiliging van het apparaat dat u gebruikt om met ons te communiceren en de beveiliging die u gebruikt om uw inloggegevens te beschermen, verzoeken wij u vriendelijk passende maatregelen nemen om deze informatie te beschermen.

Gegevenslek

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de veiligheid van de website en diensten in gevaar is gebracht of dat de persoonlijke informatie van gebruikers is bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude behouden wij ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen we redelijke inspanningen leveren om de getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anderszins wettelijk vereist is. Wanneer we dat doen, sturen we u een e-mail.

Wijzigingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om dit beleid of de bijbehorende voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment naar eigen goeddunken naar de Website en Services. Wanneer we dat doen, zullen we een melding op de hoofdpagina van de website plaatsen. We kunnen u naar eigen goeddunken ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via de contactgegevens die u heeft verstrekt.

Een bijgewerkte versie van dit beleid wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het herziene beleid, tenzij anders aangegeven. Als u de Website en Services blijft gebruiken na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere handeling die op dat moment is gespecificeerd), betekent dit dat u instemt met die wijzigingen. We zullen uw persoonlijke informatie echter niet zonder uw toestemming gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van wat werd vermeld op het moment dat uw persoonlijke informatie werd verzameld.

ACCEPTATIE VAN DIT BELEID

U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en Diensten en uw informatie in te dienen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website en Services.

Neem contact met ons op

Als je hier vragen, opmerkingen of klachten over hebt Beleid, de informatie die we over u hebben, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden we u aan contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens:

info@divineconnection.nl

We zullen proberen klachten en geschillen op te lossen en al het mogelijke doen om uw wens om uw rechten uit te oefenen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de tijdschema’s die worden geboden door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 9 februari 2022

Voorwaarden en Condities

Juridische overeenkomsten

Algemene voorwaarden

Boekingen moeten worden gedaan via e-mail of schriftelijk Als men akkoord gaat met de boeking en algemene voorwaarden is de boeking bevestigd Maaltijden zijn vegetarisch en alleen vlees kip. Accommodatie in twee slaapkamers of meer. Accommodatie moet worden schoongemaakt zoals bij het nemen van de lakens van het bed en het in de hoek van de kamer leggen Divine Connection neemt geen verantwoordelijkheid voor schade spullen op de workshops

Finacien

Alle prijzen zijn inclusief btw Bij het boeken van workshops ontvang je een eerste factuur van 175 euro die niet gerestitueerd kan worden Betaling binnen 10 dagen na boeking Definitieve betaling 2 weken voor aanvang van de workshop Vlieg- en treinkaartjes zijn voor eigen kosten Cursussen die over een langere periode worden gespreid, moeten een vast schema hebben. De volgende trainingsdag(en) dienen binnen 2 maanden na de laatste trainingsdag(en) plaats te vinden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het restant van de training, restitutie is niet mogelijk.

Opzeggingen

Annulering dient te geschieden via e-mail of schriftelijk Als Suzanne Langman de workshop annuleert, wordt 100% terugbetaald Bij annulering door student binnen twee maanden vindt 90% restitutie plaats Bij annulering door student binnen 6 weken vindt 75% restitutie plaats Bij annulering door de student binnen 2 weken vindt 50% restitutie plaats Bij annulering door de student binnen 1 week of no show vindt er geen restitutie plaats

Disclaimers

Ik ben geen dokter of arts, en ik ben op geen enkele manier medisch of fysiek onderwezen.

Daarom aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid in dit verband. Trance Healing of Mediumschap komt nooit in de plaats van bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten etc., noch is het een vervanging voor reguliere zorg. De methode is een uitstekende aanvulling op reguliere medische behandelingen. Stop daarom niet zonder overleg met uw behandelend arts of specialist uw medicatie of doktersbezoeken. Trance Healing is zeer effectief en geeft extra verlichting en ontspanning, zodat healing kan plaatsvinden.